Project Description

Deschidem școala 2

Proiect de educație pentru copii din medii vulnerabile

Elevii claselor a V-a și a VI-a din 16 școli din județele Giurgiu, Teleorman, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila și Galați vor recupera pierderile la materiile Limba Română și Matematică prin proiectul de educație „Deschidem școala”, inițiat de Kaufland România și Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B. Proiectul se desfășoară până la finalului anului școlar 2022.

Aflat la a doua ediție, „Deschidem școala” este dedicat copiilor din mediile vulnerabile care, din cauza situației pandemice și a lipsei dotărilor tehnice, au avut întreruperi în procesul de învățare și au suferit pierderi școlare importante.

Conform datelor oficiale, la Evaluarea Națională de anul trecut, peste 37% dintre copiii din mediul rural au avut medii sub 5, în timp ce mai puțin de 4% au luat peste 9. În același timp, procentul abandonului școlar este în prezent, în România, de 15,6%, cel mai mare procent fiind în mediul rural, unde 26% dintre elevi nu mai vin la cursuri.

Proiectul educațional „Deschidem școala” este gândit în jurul a 3 direcții de acțiune: digitalizarea școlilor vizate, predarea materiei printr-o metodă accelerată incluzivă, consiliere psihologică.

Cele 16 școli cuprinse în proiect sunt dotate cu echipamente tehnice performante (tablă interactivă, videoproiector, laptop, sistem audio), care fac predarea materiei mult mai atractivă și mai eficientă pentru elevi. De asemenea, copiii beneficiari primesc seturi de rechizite care     să-i ajute în procesul de asimilare a informațiilor. În paralel cu învățarea materiei, aceștia au parte și de consiliere psihologică, în perspectiva reducerii absenteismului și a abandonului școlar.

„Deschidem școala” a ajuns la a doua ediție, după ce, în perioada iunie-august 2021, 800 de elevi din ciclul primar din 15 școli din sud-estul țării au beneficiat de 300 ore remediale pentru materia Comunicare în Limba Română, precum și de sprijin psihologic și emoțional, în urma desfășurării a 45 de ore de consiliere psihopedagogică. Rezultatele înregistrate ale primei ediții sunt dezvoltarea interesului pentru participarea activă la lecții, diminuarea absenteismului, însușirea de cunoștințe și recuperarea lacunelor școlare.

Instituțiile de învățământ în care se desfășoară a doua ediție a proiectului „Deschidem școala” sunt: Școala Gimnazială „Marin Gh. Popescu” din localitate Gogoșari, Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Frătești – județul Giurgiu; Școala Gimnazială din localitate Sărulești, Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Răzvani – județul Călărași; Școala Gimnazială nr.1 din localitatea Cavadinești, Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din localitatea Liești – județul Galați; Școala gimnazială din localitatea Nufăru, Școala Gimnazială „Mihai Bravu” din localitatea Mihai Bravu – județul Tulcea; Școala Gimnazială „Bordei Verde” din loc. Bordei Verde, Școala Gimnazială „Cireșu” din localitatea Cireșu – județul Brăila; Școala Gimnazială „Spiru Haret” din localitatea Țăndărei, Școala Gimnazială „Vlădeni” din localitatea Vlădeni – județul Ialomița; Școala Gimnazială nr.1 din localitatea Dobrotești; Liceul tehnologic „Andrei Șaguna” din localitatea Botoroaga – jud. Teleorman; Școala Gimnazială nr.1 din localitatea Comana, Școala gimnazială nr. 1 din localitatea Poarta Albă – județul Constanța.